Theaterworkshop

Vrijblijvende Offerte

De prijzen van deze workshops zijn afhankelijk van uw specifieke wensen. Bent u na het lezen van de beschrijvingen hieronder enthousiast geworden en wilt u meer informatie en/of een vrijblijvende offerte ontvangen? Dan kunt u via onderstaande knop contact met ons opnemen.

Kleuters

 • Groepen 1 & 2
 • Lesduur: 60 minuten per les
 • Optie: Cyclus van meedere lessen
 • Diverse thema’s

Doel:
Het doel van de theaterworkshop voor de kleuterklassen is de leerling op speelse wijze in contact te brengen met het theaterspel door middel van theaterspelletjes en verhalen. 

Opbouw:
Theaterspel is het uitbeelden en uitspelen van verschillende, op elkaar aansluitende situaties, die samen een verhaal vormen. Tijdens de theaterworkshop voor de kleuterklassen zal er voornamelijk worden gericht op het uitbeelden van situaties. 

De workshop zal beginnen met een kennismakingsronde, waarna de begeleider zal uitleggen wat zij vandaag gaan doen. De workshopbegeleider zal een verhaal vertellen, terwijl de leerlingen dit verhaal gaan uitbeelden. Tijdens dit verhaal zullen zij verschillende situaties, passend bij het thema, tegen komen. 

Dit verhaal zal worden gecombineerd met verschillende theaterspelletjes, die passen binnen het thema en het verhaal. De nadruk bij deze oefeningen zal liggen op het vergroot uitspelen en uitbeelden van de situaties. 

Tussen de workshop door zal er een kort pauze moment plaats vinden, waarin de begeleider een kort verhaal zal voorlezen. Ook dit verhaal past weer bij het gekozen thema. 
Uiteindelijk komt het verhaal tot zijn einde en wordt de workshop nog kort nabesproken. Hieronder treft u een klein voorbeeld van een thema; het bijbehorende verhaal; en de theateroefeningen. 

Voorbeeld:
Thema ‘Het Dierenbos’

De workshopbegeleider neemt tijdens het verhaal de leerlingen zogenaamd mee naar het bos. Gekleed als boswachter loopt de workshopbegeleider met de leerlingen door de ruimte richting ‘het bos’. Zo verteld de begeleider, dat zij hun jassen aantrekken; hun rugtassen op doen; hoe zij over de straten lopen; moeten stoppen voor een zebrapad; links en rechts moeten kijken; om uiteindelijk snel over te steken en in het bos te raken. 

Eenmaal aangekomen in ‘het bos’ zullen zich verschillende situaties voordoen, die de leerlingen samen met de begeleider uitspelen. Zo trotseren zij een denkbeeldig parcours van omgevallen boomstammen en kuilen; raken zij verstrikt in een spinnenweb, waaruit zij zich moeten bevrijden; en moeten zij in een beekje zwemmen om aan de overkant te komen. 

Tijdens het pauzemoment wordt er ‘gepicknickt’ aan de waterkant. Hier verteld de begeleider een verhaal over de dieren uit het dierenbos. Herkennen de leerlingen de geluiden, die zij om zich heen horen? 


Onderbouw

 • Groepen 3 & 4
 • Lesduur: 90 minuten
 • Optie: Cyclus van meerdere lessen
 • Thema: Sprookjes

Doel:
Het doel van de theaterworkshop voor de onderbouw is het op speelse wijze aanbieden van de basistechnieken van het theaterspel om deze daarna toe te passen tijdens het uitspelen van een verhaal. 

Opbouw:
Theaterspel is het uitbeelden en uitspelen van verschillende, op elkaar aansluitende situaties, die samen een verhaal vormen. Tijdens de theaterworkshop voor de onderbouw (groepen 3 en 4) zal er voornamelijk worden gericht op de basistechnieken van het theaterspel, namelijk: lichaamstaal en mimiek. Hiervoor zal de workshop worden opgedeeld in twee verschillende delen. 

In het eerste deel worden de basistechnieken door middel van verschillende groepsoefeningen geoefend. Zo zullen de leerlingen kris kras door elkaar lopen, terwijl zij iets moeten veranderen aan hun lichaam. Ze kunnen bijvoorbeeld hele grote voeten krijgen of juist slappe spaghettibenen. Daarna zullen ze een aantal beroepen en sporten moeten uitbeelden, waarbij de lichaamstaal ons moet vertellen welk beroep of sport zij hebben gekozen. Ook zullen de emoties worden beoefend. De leerlingen zullen in een grote kring staan, waarna de begeleider een aantal emoties opnoemt. Deze moeten zij door middel van hun mimiek uitbeelden. Het eerste gedeelte van de workshop zal worden afgesloten met een kort verhaal, waarin beide technieken worden gecombineerd. De leerlingen zullen weer door elkaar lopen om vervolgens de emoties, die zij in het verhaal horen, uit te beelden door middel van de lichaamstaal en mimiek. 

In het tweede gedeelte van de theaterworkshop voor de onderbouw (groepen 3 en 4) zal de workshopbegeleider een verhaal vertellen over de koning van sprookjesland. De koning is bang geen goede koning te zijn, omdat hij niet kan lezen. Hij heeft er alles voor over om een goede koning te worden, dus roept hij al zijn geleerden bij elkaar met de vraag wie hem kan helpen met lezen. Iedere geleerde komt met een ander idee. De ene stelt een onderzoek voor door een van de beste dokters… De ander stelt voor dat de koning weer terug moet gaan naar school… Maar niks lijkt te helpen. De koning vraagt uiteindelijk zelfs de heksenbende voor hulp, maar zelfs hun heksenmagie is niet sterk genoeg. Dan komt de groep met slimme dokters weer terug. Zij verontschuldigen zich duizendmaal. Zij hebben de koning van top tot teen onderzocht en hebben niks kunnen vinden. Ze zijn alleen zijn ogen vergeten. En ja hoor… Het blijkt de oplossing. De koning had al die tijd gewoon al een leesbrilletje nodig…

Dit verhaal zal worden verteld door de workshopbegeleider, terwijl de leerlingen in groepjes de verschillende karakters en hun handelingen uitbeelden. Hierbij zullen zij hulp krijgen van de begeleider, die (als het moet) de handelingen eerst voor doet. Zodoende worden de eerder geleerde basistechnieken in de praktijk gebracht. 

Middenbouw

 • Groepen 5 & 6
 • Lesduur: 4 uur (1 les)
 • Optie: Cyclus van 4 lessen à 1 uur
 • Thema: Middeleeuwen

Doel:
Het doel van de theaterworkshop voor de middenbouw is het aanleren van de basistechnieken van het theaterspel en dit te combineren met het lezen van boeken en verhalen. 

Opbouw:
Theaterspel is het uitbeelden en uitspelen van verschillende, op elkaar aansluitende situaties, die samen een verhaal vormen. Tijdens de theaterworkshop voor de middenbouw (groepen 5 en 6) zal er voornamelijk worden gericht op het vertellen van een verhaal. Hiervoor is de workshop opgedeeld in drie delen.

In het eerste deel worden de basistechnieken door middel van verschillende groepsoefeningen geoefend. Zo zullen de leerlingen kris kras door elkaar lopen, terwijl zij iets moeten veranderen aan hun lichaam. Ze kunnen bijvoorbeeld hele grote voeten krijgen of juist slappe spaghettibenen. Daarna zullen ze een aantal beroepen en sporten moeten uitbeelden, waarbij de lichaamstaal ons moet vertellen welk beroep of sport zij hebben gekozen. Ook zullen de emoties worden beoefend. De leerlingen zullen in een grote kring staan, waarna de begeleider een aantal emoties opnoemt. Deze moeten zij door middel van hun mimiek uitbeelden. Het eerste gedeelte van de workshop zal worden afgesloten met een kort verhaal, waarin beide technieken worden gecombineerd. De leerlingen zullen weer door elkaar lopen om vervolgens de emoties, die zij in het verhaal horen, uit te beelden door middel van de lichaamstaal en mimiek. 

Tijdens het tweede deel van de workshop zal de eerder geleerde technieken in de praktijk worden gebracht. De workshopbegeleider zal de leerlingen in groepjes opsplitsen. Ieder groepje krijgt een opdracht mee, waarop een aantal situaties staan beschreven. Deze situaties moeten stuk voor stuk voor uitbeeld door de groepjes in de vorm van een tableau vivant. Na zelf kort te hebben kunnen oefenen, moeten de groepjes hun situaties voor elkaar uitbeelden. Er staat een groepje op de speelvloer, terwijl de andere groepjes meekijken. De workshopbegeleider telt af en roept dan klik. Het groepje op de speelvloer moet dan stil staan. Hierdoor ontstaat er een ‘foto’ van een situatie. De overige groepjes moeten raden welke situatie er werd uitgebeeld. De groepjes wisselen elkaar af, waardoor ieder groepje hun situaties presenteren. 
Hierna volgt een volgende groepsoefening, waarbij dezelfde groepjes een nieuwe opdracht uitgedeeld krijgen door de begeleider. Ieder groepje moet een scène uitspelen in de wachtkamer van de dokter. Iedere leerling binnen een groepje mankeert iets anders en moet dit zo goed mogelijk uitbeelden. De overige groepjes moeten per leerling raden wat zij mankeren. 

Gedurende het derde deel van de workshop leest de begeleider een verhaal voor, dat betrekking heeft op het thema. Daarna zullen de citaten uit dit verhaal worden verdeeld onder een aantal leerlingen. De rest van het verhaal zal door de overige leerlingen worden voorgelezen. Door middel van deze opdracht wordt het lezen van verhalen en boeken gecombineerd met een belangrijk onderdeel van het theaterspel, namelijk: stemgebruik. 
Uiteindelijk worden de leerlingen in groepjes opgedeeld, die ieder een deel van het verhaal zal uitspelen tot scène onder begeleiding van de workshopbegeleider. Ieder groepje bestaat uit: een leerling, die een deel van het verhaal voorleest; een aantal leerlingen, die de citaten voorlezen; en een aantal leerlingen, die de personages uitbeelden. Als ieder groepje een scène heeft voorbereid, worden alle scènes aan elkaar geplakt. Dit is een generale repetitie. Hieruit komt uiteindelijk een voorstelling voort, die afhankelijk van de situatie kan worden gespeeld voor andere klassen, ouders en/of begeleiders.

Bovenbouw

 • Groepen 7 & 8
 • Lesduur: 8 uur (1 les)
 • Optie: Cyclus van 8 lessen à 1 uur
 • Thema: Divers

Doel:
Het doel van de theaterworkshop voor de bovenbouw is het creëren van een eigen voorstelling, waarin actuele onderwerpen; basistechnieken van het theaterspel; en de creativiteit van de leerlingen worden gecombineerd.

Opbouw:
Theaterspel  is het uitbeelden en uitspelen van verschillende, op elkaar aansluitende situaties, die samen een verhaal vormen. Tijdens de theaterworkshop voor de bovenbouw (groepen 7 en 8) zal er voornamelijk worden gericht op het maken van een eigen voorstelling. Hiervoor is de workshop opgedeeld in drie delen. 

In het eerste deel worden de basistechnieken van het theaterspel (lichaamstaal, mimiek en stemgebruik) geoefend door middel van een aantal groepsoefeningen. Hierbij kan worden gedacht aan het uitbeelden van verschillende karakters, die elkaar tegenkomen op straat en die elkaar begroeten. Of een aantal situaties, die zijn bedacht door de workshopbegeleider, uitbeelden. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is het klaar maken voor school… 

In het tweede deel van de workshop worden de leerlingen opgedeeld in een aantal kleine groepjes. Ieder groepje krijgt van de workshopbegeleider een aantal opdrachten en/of situaties mee. Ieder groepje moet deze opdracht / situatie uitspelen tot een korte scène. Hierbij vertellen een aantal leerlingen woord voor woord het verhaal, terwijl de andere leerlingen het verhaal uitbeelden. Deze scènes zullen de groepjes aan elkaar presenteren, waarna tops en tips mogen worden gegeven. 
Daarna volgt een volgende opdracht, waarbij ieder groepje een eigen stripverhaal mogen uitbeelden. Per groepje worden er drie duidelijke poses aangenomen, die samen een verhaal of situatie uitbeelden. De andere groepjes mogen raden, welke situatie wordt gespeeld. 

In het derde gedeelte van de workshop wordt er allereerst een thema gekozen voor de zelfgemaakte voorstelling van de leerlingen. Op basis van dit thema zullen de leerlingen de eerdere lesonderdelen in de praktijk gaan brengen. Er worden nieuwe groepjes gemaakt en ieder groepje krijgt een situatie mee van de workshopbegeleider. Ieder groepje moet vanuit deze situatie een volledige scène maken. Wanneer ieder groepje zijn of haar scène heeft gemaakt en geoefend, zullen zij hun scènes aan elkaar vertonen. Hierop worden tops en tips gegeven. 

Aan de hand van deze tops en tips zullen de groepjes opnieuw hun scènes moeten aanpassen en oefenen. Wanneer dit gedaan is, zullen alle scènes achter elkaar worden geplakt. Er is dan een eigen voorstelling ontstaan. Er zal een generale repetitie volgen, waarna de leerlingen hun eigen voorstelling kunnen vertonen voor andere klassen, ouders en/of begeleiders.